Vývoj duše

 Teď budu psát o tom, o čem jsem hluboce přesvědčena, to ale neznamená, že vy musíte se mnou souhlasit, ale můžete o tom přemýšlet.

Já to tak vnitřně cítím a život mi ukazuje kde všude  může , že je to pravda.

( Ve svém výkladu výcházím z mého pochopené Filosofie Bytí od pana Josefa Zezulky, filosofa a zakladatele Bitroniky)

Spojením hmoty a duše vznikla bytost. Nejprve jen primitivní (možná vir) a ta se vlivem evoluce vyvíjí dále  a někde možná uprostřed jejího vývoje se nachází člověk. Bytost prochází vždy životem ve hmotě a smrtí a posmrtným životem v duchovním světě, ale duše stále existuje, ta neumírá. Duše se neustále  vyvýjí a inkarnuje do další bytosti dle své vyspělosti. Jsem přesvědčena o existenci duše , o reinkarnaci, o zákonech , které platí ve hmotě i v duchovním světě. Cílem je vývoj bytosti tak, aby jednou splynula se vším.  Zákonem je, že se vyvýjíme ať už o tom přemýšíme a nebo ne, někdo vědomě a někdo nevědomě tzv. karmou.

Člověk se narodil na Zemi, aby se hodně posunul ve svém vývoji své duše. Učí se celý život, jak žít a a jak se chovat ke svému okolí podle svých podmínek k žití. Pochopením  zákonů bytí  a přizpůsobením svého života těmto zákonům se duše vyvíjí, někdy jde lehce a někdy to i bolí. Myslím si, že pokud nebude zabíjet zvířata a ani nebude příčinou zabíjení, tedy nebude jíst maso a ani výrobky ze zvířat, tak se ocitně na velkém odrazovém můstku ve vývoji duše. Jeho duše se odlehčí od nánosů nejhoršího zla zabíjení. Následuje poté pozvolný nárůst citlivosti duše a její ladění se spíše k dobru. Neznamená vždy dobro jen být hodný, ale spíše být dobrý kde to jde a být přísný, kde musím. Zla je na světě hodně a je nutností podpořit dobro i když to může někdy bolet.

Jak říká pan Zezulka , tak člověk, který dobrovolně nepochopí, že jakékoliv zabíjení je zlé, tak bude učen bičem. Co to znamená?

Znamená to laicky řečeno, že člověk, který jí maso, tak se zdrží ve svém vývoji, protože bude možná  muset ve svém některém dalším zrození se stát sám zvířetem a trpět stejně jako nějaké zvíře při zabíjení, aby to už nechtěl nikdy sám nikomu udělat.  Bude muset pochopit tím, že sám prožije to, co dělal on jiným. Nelze ale aby celá duše člověka se ocitla v těle zvířete, protože duše člověka je už více vyspělá, než duše zvířecí, půjde tedy jen ta příslušná část duše, která patří do zvířete. Pan Zezulka to přirovnává čištění člověka, když se jde umýt, taky nejdeme do vody oblečení, protože bychom se neumyli dobře a ještě by se nám oděv ve vodě promočil. Tedy než půjdeme do vody, tak se vysvlečeme a teprve pak se jdeme umýt, a podobně je to i s duší, když se potřebuje na nějakou výchovnou lekci vrátit zpátky  do zvířete. Celá duše člověka by se do zvířete již nevešla. Jde tam jen část duše a zbytek zůstává a čeká na očištěnou část a pak zase se může zrodit dále do další inkarnace člověka do dalšího osudu a dále se vyvíjet jako celá duše. Jistě víte, jak žijí třeba kuřata v chovných klecích a nebo pohromadě v jedné místnosti velké množství kuřat , bez slunce, bez výběhu, pouze chované pro maso. Můžeme takto srovnat třeba koncentráky za války pro lidi? Nesouvisí náhodou koncentráky s chovem zvířat na zabití?Může to být nevědomá karma, zákon odrazu?

Duše se vyvíjí od nejnižšího tvora až po nejvyšší bytost, která už může splynout s podstatou. Vyvíjí se tím, že roste jeho vědomí a pochopení zákonů bytí.  Ze začátku  se učí duše jen pasivně zákonem odrazu, později  např. u člověka lze při více zrozeních  pozorovat i aktivní vývoj , kde nastupuje vědomá změna chování člověka. Ta ale většinou nastává až u vyspělé duše, jinak se také projevuje spíše jen zákon odrazu, člověk je učen bičem, tzn. že pokud dělá něco špatně v tomto životě, tak v příštím životě se může narodit přesně do opačné role a na vlastní kůži prožije to, co teď dělá druhým  a jedině tak pochopí, že takto asi ne . ( např. teď muž bije svoji ženu a děti, příště on bude ženou a dostane muže, který ho bude bít a možná i v dětství otce, který ho bude bít.) Pokud nepochopí napoprvé, tak možná příště , nelze se ale vývoji duše vyhnout. Někdo jde ve vývoji rychleji, nekdo pomaleji, ale všichni nakonec dojdeme do cíle, jen každý jiným tempem. Někdo potřebuje třeba 100 zrození jako člověk, někdo třeba 500, to nevím kolik, aby se mohl narodit jako vyspělejší bytost, než je člověk. Vyspělejší tvor určitě existuje, protože evoluce nelze zastavit a vývoj jde stále dále a proč by člověk měl být ta nejvyspělejší bytost s tolika chybami, které ještě máme?

Člověk, ktrerý zvládne veškeré podmínky duchovního vývje a duchovní praktika až do hlubokých meditací, tak dává svou karmu do klidu. Dostává zase o něco čistější dar poznání a intuice. Rozšiřuje se u člověka jeho vědomí.

Pokud Vás více zajímá , jak je to se zákonem odrazu, s inkarnací, reinkarnací, s duší a další k tomu příslušná témata, tak doporučuji navštívit www.dub.cz a nebo přečíst knihu Bytí od pana Josefa Zezulky. Jedná se o velmi logické , stručné a výstižné vysvětlení, které podle mě dává základ všemu , co nás lidi většinou zajímá. Tedy co je po životě, proč se mi děje to a to  a kam to vše spěje. Zajímají vás základní zákony bytí? Omrzelo Vás tlachání jiných lidí, kteří se vydávají za moudré znalce? Zkuste alespoň letmo kouknout na to, co říká pan Zezulka. Mě samotné alespoň dal tento člověk směr a řád ve všem, co kde slyším, čtu, co mi kdo říká. Vím, že musím o všem hodně přemýšlet, než začnu něco dělat a hlásat dále a bez knihy bytí bych v tom skutečně dneska měla asi guláš. Jsem totiž docela člověk , který rád čte a zajímá se o vše možné a je dobré nanaletěť v dnešní době každému , kdo se vydává za člověka s napojením na duchovní svět. Nikdy totiž nevíme, jak je napojen a na koho a jak on sám je čistý a zda vše nedělá jen pro peníze. Kniha  a také přednášky pana biotronika a sanátora  T. Pfeiffera , který pokračuje ve výkladu toho, co začal pan J. Zezulka , zakladatel biotroniky a filosofie Bytí, mi stále pomáhají v pochopení života a také mě usměrňují v mých chybách v životě. Jsem ráda, že jsem se k těmto informacím ve svém životě dostala a také  vím, že tito lidé nikdy nikomu nic nenutili a ani nenutí, jejich přednášky jsou jen jakousi formou otázek a odpovědí a jen já sama rozhoduji, co s informacemi  udělám dále. Nikdo mi nevyhrožuje a ani mě nezastrašuje a ani nechce po mě zbytečně peníze. Vše je formou dobrovolnosti  a ochoty pomoci.

Existuje spousta další literatury, např. od doktora Rajmonda MOODY, Život po životě, a další jeho knížky.