Meditace a maso

 

- Pokud někdo provozuje meditaci, je opět na zváženou vyřadit maso ze stravy, protože jinak je mysl zamlžena  a ovlivněna vlivy od zvířete, a nebude meditace úplně čistá. Bude mnohem složitější se dostat do meditačního stavu, musí se totiž nejprve překonat všechny okolní vlivy. Vliv zabití a utrpení , krerý je i v mase je velmi silný. Navíc i očista těla nebude úplná, pokud se nevzdáme masa a tedy nepřestaneme být příčinou zabíjení a nejhoršího zbytečného utrpení jiných bytostí. V podstatě , pokud chce někdo vědomě rozvíjet svoji duchovní stránku bytí, měl by začít tím, že přestane jíst maso a stane se vegetariánem. Další pokrok jinak není čistý a úplný. Někdo si myslí, že trocha masa neškodí a že  vše nadežene čtením a složitým cvičením mysli a jinou duchovní činností, ale stejně se bude muset vrátit  ve svém vývoji, dokud nepochopí, že zabíjet  a to nejen člověka , ale i zvířata je špatně.

I zvíře má duši a cítí bolest a strach, úplně stejně  jako člověk.

Vydává-li se tedy někdo za duchovního člověka,  měl by cítit s duši zvířete a soucítit s nimi a tedy nebude schopen jíst více maso.  Jeho rozvinutá duše mu to nedovolí. Bude schopen se povznést nad okolní vlivy, nad zvyky a i nad zažitými chutěmi.

Jeho duše se očistí od  nánosů nejhoršího zla zabíjení.

 

Znám hodně lidí, co dělají různé přednášky a kurzy , kde předvádějí své duševní schopnosti a přitom jedí dále maso. Jejich duchovní spojení  nemůže být čisté a jejich morálka úplně tak dokonalá,  jak hlásají.

 Vždy když mohu porovnat osobnosti, co nejedí maso a co jedí maso a třeba oba lidé se věnují ve své duchovní činnosti veřejnosti a předávají své znalosti dalším lidem, tak si nemohu pomoci , ale vždy jaksi věrohodněji a více jednodušeji a přitom velmi moudře jednají ti, co maso nejedí. Je v nich větší pokora k životu obecně. Důležitější je totiž vždy jak někdo skutečně jedná a koná, než co jen hlásá a říká. Někteří si totiž ve svých výkladech odporují, především pak svým jednáním. Z toho mě vždy mrzí, že zatím vlastně úplně nepochopili to, co sami říkají. Výklad velkých myšlenek může být totiž vždy u každého jedince jiný, vždy závisí na jeho pochopení a procítění. Vyslovené Myšlenky mohou být přitom správné a velmi moudré. Je tedy na každém z nás, jak my sami jednáme a jak silní jsme a necháme se ovlivnit davem. Jak si myšlenky prověřujeme a bereme kriticky a nebo bezmyšlenkovitě jako ovečky vše přijímáme, aniž bychom nad vším přemýšleli a věděli , proč .

 

 

 Považuji za důležité se zmínit, co považuji já za meditaci.

Je to podle mě ( a nemusí to být podle vás) vědomá práce s myslí a se svými emocemi ve stavu, kdy se dostaneme ke svému skutečnému já.

 Stav mysli, kdy jsme  u svého skutečného já lze navodit postupným cvičením , kdy se uvolňujeme, soustředíme své myšlenky a dále pracujeme se svými stavy a emocemi, které postupně vyrovnáváme, až se dostaneme do rovnováhy. Teprve poté , co budeme schopni tento stav navodit a dostat se ke své vnitřní bytosti, můžeme vědomě pracovat na svých hlubokých prožitcích a vědomostech a tak se vědomě měnit. Ve stavu meditace můžeme posunout stav své duše kupředu a nemusíme svůj vývoj zažívat jen nevědomě zákony akce a reakce v osudovém vývoji  člověka. Ves tavu meditace také vyzařujeme dobrou energii a tak vlastně působíme i na své okolí.

 Já zatím osobně jsem nedosáhla stavu, kdy bych mohla vědomě provádět meditaci, ale mohu cvičit jednotlivé fáze přípravy na meditaci. Je mi ale jasné, že jak někteří si myslí, že už meditují, tak spíše jen relaxují a možná navozují stavy klidu své duše. Do pravé meditace to má však ještě daleko. Setkávám se s mnoha jogíny či různými lidmi, kteří dokonce si nechají platit za provozování hromadné meditace, prý, někde na nějakém kurzu a podobně. Tak o tom silně pochybuji, že se jedná o meditaci, ba právě jen o jakousi relaxaci se stavy klidu. Je  možné, že to je ale u každého jinak, jen předkládám, jak já sama vím.

Rozhodně se nedoporučuje začít s meditací, dokud nepřestaneme jíst maso.  A pokud už maso nejíme a chceme meditovat, tak raději pod vedením zkušeného člověka. Mohli bychom si nesprávným postupem a i tím masem ublížit.