Bytí, životní filosofie v obrazech, DVD

Tento animovaný film je grafickým vyjádřením základních myšlenek životní filosofie Bytí, jejímž autorem je český filosof a biotronik Josef Zezulka. Může být vhodnou pomůckou k úvodnímu stručnému seznámení s touto filosofií, k lepšímu pochopení předkládaných myšlenek. Film se pokouší ukázat i to, že filosofie ve vší vážnosti může být i hravá, barevná a humorná. Vždyť s úsměvem jde všechno lépe.