Bytí - životní filosofie, Josef Zezulka

Stručný , ale logický a výstižný popis smyslu života člověka. Odkud a kam jdeme. Vysvětlení základních pojmů, význam písmen, základní charakterové typy, osud, karma, hmota, duch, duše, bezčasovost, bezrozměrnost, evoluce a další.