Meditace a maso

07.02.2011 23:55

 

 

- Pokud někdo provozuje meditaci, je opět na zváženou vyřadit maso ze stravy, protože jinak je mysl zamlžena  a ovlivněna vlivy od zvířete, a nebude meditace úplně čistá. Bude mnohem složitější se dostat do meditačního stavu, musí se totiž nejprve překonat všechny okolní vlivy. Vliv zabití a utrpení , krerý je i v mase je velmi silný. Navíc i očista těla nebude úplná, pokud se nevzdáme masa a tedy nepřestaneme být příčinou zabíjení a nejhoršího zbytečného utrpení jiných bytostí. V podstatě , pokud chce někdo vědomě rozvíjet svoji duchovní stránku bytí, měl by začít tím, že přestane jíst maso a stane se vegetariánem. Další pokrok jinak není čistý a úplný. Někdo si myslí, že trocha masa neškodí a že  vše nadežene čtením a složitým cvičením mysli a jinou duchovní činností, ale stejně se bude muset vrátit  ve svém vývoji, dokud nepochopí, že zabíjet  a to nejen člověka , ale i zvířata je špatně.

I zvíře má duši a cítí bolest a strach, úplně stejně  jako člověk.

Vydává-li se tedy někdo za duchovního člověka,  měl by cítit s duši zvířete a soucítit s nimi a tedy nebude schopen jíst více maso.  Jeho rozvinutá duše mu to nedovolí. Bude schopen se povznést nad okolní vlivy, nad zvyky a i nad zažitými chutěmi.

Jeho duše se očistí od  nánosů nejhoršího zla zabíjení.

 

Znám hodně lidí, co dělají různé přednášky a kurzy , kde předvádějí své duševní schopnosti a přitom jedí dále maso. Jejich duchovní spojení  nemůže být čisté a jejich morálka úplně tak dokonalá,  jak hlásají.

 Vždy když mohu porovnat osobnosti, co nejedí maso a co jedí maso a třeba oba lidé se věnují ve své duchovní činnosti veřejnosti a předávají své znalosti dalším lidem, tak si nemohu pomoci , ale vždy jaksi věrohodněji a více jednodušeji a přitom velmi moudře jednají ti, co maso nejedí. Je v nich větší pokora k životu obecně. Důležitější je totiž vždy jak někdo skutečně jedná a koná, než co jen hlásá a říká. Někteří si totiž ve svých výkladech odporují, především pak svým jednáním. Z toho mě vždy mzrí, že zatím vlastně úplně nepochopili to, co sami říkají. Výklad velkých myšlenek může být totiž vždy u každého jedince jiný, vždy závisí na jeho pochopení a procítění. Vyslovené Myšlenky mohou být přitom správné a velmi moudré. Je tedy na každém z nás, jak my sami jednáme a jak silní jsme a necháme se ovlivnit davem. Jak si myšlenky prověřujeme a bereme kriticky a nebo bezmyšlenkovitě jako ovečky vše přijímáme, aniž bychom nad vším přemýšleli a věděli , proč .