Informace pro návštěvníky

16.12.2010 14:31

 

ZLOBA, STRES, nevhodná skladba jídla či nepřiměřené jednání nám odečítají potřebné body z našeho " životního konta".
 
Svým stylem života si buď dokážete zachovat zdraví až do pokročilého věku nebo naopak přivodit nemoci a předčasnou smrt.
Dlouhý život ve zdraví a při síle je jistě nanejvýš potěšující, je to dar, který si sami můžeme věnovat.
 
Jsou dvě příčiny nezdravého způsobu života:   nevědomost a nedbalost.
Obě lze kdykoliv odstranit.
A jediným účinným lékem je naše prohlédnutí.
 
 To co den co den děláme, určuje jakým způsobem a jak dlouho budeme žít.